ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիայի, Արբիտրաժի

և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am 

Կայք: www.adr.am

Արբիտրաժը Հայաստանում (հայերեն)

More     


Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է արբիտրաժի հնարավոր կիրառելիության ներկայիս օրենսդրական համակարգը Հայաստանում: