ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ
Մեդիացիայի, Արբիտրաժի
և Վեճերի Այլընտրանքային
Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720
Էլ. փոստ: info@adr.am
Կայք: www.adr.am

Արբիտրաժ

Ներկայումս արբիտրաժը հանդիսանում է վեճերի այլընտրանքային լուծման ամենատարածված և զարգացած մեթոդներից մեկը: Տարբեր երկրների ընկերություններ համարում են, որ արբիտրաժը դատական պաշտպանությունից առավել նախընտրելի միջոց է:


Դատական կարգով լուծման համեմատ` արբիտրաժի միջոցով վեճերի լուծումը ունի մի քանի առավելություններ: Ահա դրանցից մի քանիսը.


  • վարույթի ձևական կողմերի էական թեթևացում, 
  • գործերի վարույթի հարաբերական արագություն և արդյունավետություն,
  • արբիտրներին  ընտրելու հնարավորություն,  որոնք ունեն մասնագիտական
  • գիտելիքներ տվյալ բնագավառում,
  • կոնֆիդենցիալիություն,
  • արբիտրաժային որոշման վերջնականություն,
  • արբիտրաժային որոշումների միջազգային ճանաչման և կատարման հնարավորություն`1958 Նյու-Յորքի կոնվենցիայի համաձայն:


ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերության կողմից մատուցվող արբիտրաժային ծառայությունների արժեքը սահմանվում է հայցվող գումարի 1,5%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամ: Արբիտրաժային ծառայությունների արժեքը ներառում է թե’ ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերության արբիտրաժային գործառնական ծախսերը, թե’ միանձնյա արբիտրի վարձատրության գումարը: Կոլեգիալ կազմով արբիտրաժային ծառայությունների, մասնավորապես` երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ արբիտրի մասնակցության դեպքում, արբիտրաժային ծառայության հավելյալ արժեքը կկազմի յուրաքանչյուր արբիտրի համար հայցվող գումարի 1%-ի չափով:    


Այն դեպքում, երբ կողմերը չեն ընտրել արբիտր, իրենք կարող են դիմել ԷյԴիԱր Փարթներսին նշանակելու արբիտրին` ընկերության Արբիտրաժային կանոնների համաձայն: Կողմերը ազատ են արբիտրի ընտրության հարցում և կարող են ընտրել արբիտրին թե’ ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերության արբիտրների ցանկից, թե’ ցանկացած այլ անձի: Վերջին դեպքում արբիտրի վարձատրությունը կարող է այլ լինել:


Արբիտրաժային որոշումները, որոնք կայացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ճանաչվում և կատարվում են Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման մասին 1958 թ. Նյու-Յորքի կոնվենցիայի համաձայն: