ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիայի, Արբիտրաժի
և Վեճերի Այլընտրանքային
Լուծման Ծառայություններ

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720
Էլ. փոստ: info@adr.am 
Կայք: www.adr.am

ԷյԴիԱր ՓԱՐԹՆԵՐՍԻ ՄԵԴԻԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԱՐԲԻՏՐԱԺԻ կանոններ

ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերության մեդիացիայի և արբիտրաժի կանոնները կիրառվում են ԷյԴիԱր Փարթներսի Մեդիացիայի և  Արբիտրաժի Կենտրոնի շրջանակներում  մեդիացիայի և/կամ արբիտրաժի կազմակերպման և իրականացման ընթացքում:


ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերության մեդիացիայի և արբիտրաժի կանոնները կարող եք գտնել  այստեղ: