ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիայի, Արբիտրաժի

և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am  

Կայք: www.adr.am

Ինչու՞ մեդիացիա

Ամբողջ աշխարհում  մեդիացիան հանդիսանում է վեճերի այլընտրանքային լուծման ամենահայտնի և ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը: Մեդիացիան վեճերի լուծման մեթոդ է երրորդ՝ անկողմնակալ և չեզոք կողմի մասնակցությամբ` մեդիատորի, ով օգնում է կողմերին մշակել վեճի լուծման փոխադարձաբար ընդունելի համաձայնություն: Հետևյալ առավելությունները թույլ են տալիս առանձնացնել մեդիացիան վեճերի լուծման այլ մեթոդներից.


  • կողմերի մասնակցությունը մեդիացիային կամավոր գործընթաց է, և յուրաքանչյուր կողմ իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ դուրս գալ դրանից;
  • միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ մեդիացիայի միջոցով վեճը լուծվում է անհամեմատ արագ` թույլ տալով կողմերին խնայել ժամանակ և գումար;
  • կողմերն ակտիվորեն ներգրավված են մեդիացիայի գործընթացում և կառուցողական երկխոսության շնորհիվ մշակում են փոխադարձաբար ընդունելի լուծում;
  • մեդիացիան կոնֆիդենցիալ է: Տեղեկությունները, որոնք հայտի են դառնում մեդիացիայի շրջանակներում, չեն բացահայտվում որևէ երրորդ անձանց;
  • ամբողջությամբ բացառված է կոռուպցիոն ռիսկը:


ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերությունը առաջին ընկերությունն է Հայաստանում, որը մատուցում է մասնագիտացված մեդիացիոն ծառայություններ: ԷյԴիԱր Փարթներս ընկերության մասնագետները ունեն միջազգային որակավորում և համագործակցում են մեդիացիայի ոլորտում առաջատար արտասահմանյան ընկերությունների հետ: