ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ

 

ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիայի, Արբիտրաժի
և Վեճերի Այլընտրանքային
Լուծման Ծառայություններ

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720
Էլ. փոստ: info@adr.am
Կայք: www.adr.am

Երիտասարդ Մեդիատրների ԵՎ Արբիտրների Ակումբ

ԷյԴիԱր Փարթներսը հայտարարում է երիտասարդ մեդիատրների և արբիտրների ակումբի ստեղծման մասին: Երիտասարդ մեդիատրների և արբիտրների ակումբը նախատեսված է մինչև 40 տարեկան երիտասարդ մասնագետների համար, ովքեր հետաքրքրված են իմանալ ավելին առևտրային արբիտրաժի և մեդիացիայի մասին` ապահովելով դրանց կիրառումը համապատասխան ոլորտներում:


Ծրագրի  նպատակներն ու խնդիրներն են.       

 • Իրազեկել մեդիացիայի և արբիտրաժի մասին;
 • Կազմակերպել հանդիպումներ, կլոր սեղաններ և կոնֆերանսներ` քննարկելու մեդիացիայի և արբիտրաժի ընթացիկ հիմնախնդիրները;
 • Բարելավել մեդիացիայի և արբիտրաժի գործնական ընկալումը;
 • ԷյԴիԱր Փարթներսի և Մեդիացիոն կլինիկաների կողմից կազմակերպվող մեդիացիային և արբիտրաժին վերաբերվող կարճաժամկետ դասընթացների անվճար մասնակցություն:

 

Չափանիշներ

 • Մինչև 40 տարեկան բոլոր այն թեկնածուները, ովքեր հետաքրքրված են մեդիացիայով և արբիտրաժով և պատրաստ են ձեռք բերելու նոր հմտություններ վերոնշյալ ոլորտներում;
 • Համապատասխան ոլորտում որոշակի կրթական մակարդակ ունեցող թեկնածուները, օրինակ` իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողները, փաստաբանները, նոր վերապատրաստված մեդիատրները և արբիտրները:

 

Ընտրության սկզբունքները

 • Ընտրությունը կկայացվի 14 օրվա ընթացքում;
 • Դիմորդները կտեղեկացվեն դիմումների լրացման արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստի միջոցով` բացատրությամբ (մերժման դեպքում):

 

Ծանոթությունմերժում ստացած դիմորդները կարող են մասնակցել ԷյԴիԱր Փարթներսի կողմից  կազմակերպած  վերապատրաստումներին, որից հետո կարող են կրկին դիմել անդամագրվելու համար:

 

Ինչպե՞ս անդամագրվել

 • Թեկնածուները պետք է լրացնեն դիմում (դիմումը կարող եք ներբեռնել այստեղ): Ակումբին անդամակցելն անվճար է:


Ինչու՞ միանալ խմբին

 • Ձեռք  բերելու գիտելիքներ և փորձ` վեճերի այլընտրանքային լուծումների ոլորտում;
 • Իրազեկված լինելու Հայաստանում արբիտրաժի և մեդիացիայի զարգացումներին;
 • Մասնակցելու վեճերի լուծումների այլընտրանքային մեթոդներին առնչվող հանդիպումներին անվճար հիմունքներով և ստանալու զեղչ` վճարովի միջոցառումների համար:

 

Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար խնդրում ենք դիմել հետևյալ կոնտակտներով` info@adr.am, հեռ. +374 98 881720: