ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիայի, Արբիտրաժի

և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am 

Կայք: www.adr.am

ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2017 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի Բանավոր փուլի կանոններ

More     


Դուք կարող եք ներբեռնել ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2017 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի Բանավոր փուլի կանոններ` սեղմելով դեղին սեղմակը: