ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիայի, Արբիտրաժի

և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am 

Կայք: www.adr.am

ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2017 Արբւտրաժ խաղ-մրցույթի տիպային հայց

More     


Դուք կարող եք ներբեռնել 2017 թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի տիպային հայցը` սեղմելով դեղին սեղմակը: Դուք կարող եք օգտագործել տիպային նմուշը կամ ստեղծել Ձեր օրինակը` պահպանելով մրցույթի կանոններով սահմանված պահանջները: