ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիոն և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am 

Կայք: www.adr.am

ԷՅԴԻԱՐ ՓԱՐԹՆԵՐՍԻ ՆՅՈՒԹՆԵՐԸ

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է մեդիացիայի հնարավոր կիրառելիության ներկայիս օրենսդրական համակարգը Հայաստանում: 

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է արբիտրաժի հնարավոր կիրառելիության ներկայիս օրենսդրական համակարգը Հայաստանում:

Եթե Դուք ցանկանում ենք համոզված լինել, որ վեճերի առաջացման դեպքում դրանք կլուծվեն արդյունավետ, կոնֆիդենցիալ և մատչելի ձևով, ԷյԴիԱր Փարթներսը խորհուրդ է տալիս Ձեր պայմանագրում ներառել մեդիացիայի միջոցով վեճերի լուծման առաջարկվող պայմանագրային դրույթը: Դուք կարող եք ազատորեն ներբեռնել տիպային մեդիացիոն համաձայնությունը երեք լեզվով` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:  

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է մեդիացիայի հնարավոր կիրառելիության ներկայիս օրենսդրական համակարգը Հայաստանում: