ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիոն և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am 

Կայք: www.adr.am

ԷՅԴԻԱՐ ՓԱՐԹՆԵՐՍԻ ՆՅՈՒԹՆԵՐԸ

Դուք կարող եք ներբեռնեկ ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2015թ. Արբիտրաժային խաղ-մրցույթի ժամանակացույցը` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել  ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2015 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի Բանավոր փուլի կանոններ` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել Մասնակցության հայտը`սեղմելով դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը 2015թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի մասնակցության հայտն է: Յուրաքանչյուր թիմ, որը ցանկանում է մասնակցել մրցույթին պետք է լրացնի և ուղարկի այն Կազմակերպչի էլ. փոստին`info@adr.am: 

Դուք կարող եք ներբեռնել Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի տիպային հայցը` սեղմելով դեղին սեղմակը: Դուք կարող եք օգտագործել տիպային նմուշը կամ ստեղծել Ձեր օրինակը` պահպանելով մրցույթի կանոններով սահմանված պահանջները:

Դուք կարող եք ներբեռնել ՀԱՀ Մեդիացիոն Կլինիկայի 2014 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի արբիտրաժային որոշումը` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնեկ ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2014թ. Արբիտրաժային խաղ-մրցույթի ժամանակացույցը` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել Մասնակցության հայտը`սեղմելով դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը 2014թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի մասնակցության հայտն է: Յուրաքանչյուր թիմ, որը ցանկանում է մասնակցել մրցույթին պետք է լրացնի և ուղարկի այն Կազմակերպչի էլ. փոստին`info@adr.am: 

Դուք կարող եք ներբեռնել Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի արբիտրաժային գործը` սեղմելով դեղին սեղմակը: 

Դուք կարող եք ներբեռնել Մրցույթի կանոնները`սեղմելով դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է 2014 թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի կանոնները, այդ թվում` կարգը, բանավոր և գրավոր փուլերի կանոնները և այլն:

Դուք կարող եք ներբեռնել  ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2014 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի Բանավոր փուլի կանոններ` սեղմելով դեղին սեղմակը: