ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐ


ԷյԴիԱր Փարթներս ՍՊԸ

Մեդիացիոն և Վեճերի Այլընտրանքային

Լուծման Ծառայություններ

 

Բաղրամյան 44, բն. 6

Երևան 0019,

Հայաստանի Հանրապետություն


Հեռ.: +374 98 88 1720

Էլ. փոստ: info@adr.am 

Կայք: www.adr.am

ԷՅԴԻԱՐ ՓԱՐԹՆԵՐՍԻ ՆՅՈՒԹՆԵՐԸ

Դուք կարող եք ներբեռնել Մասնակցության հայտը`սեղմելով դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը 2016թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի մասնակցության հայտն է: Յուրաքանչյուր թիմ, որը ցանկանում է մասնակցել մրցույթին պետք է լրացնի և ուղարկի այն Կազմակերպչի էլ. փոստին`info@adr.am: 

Դուք կարող եք ներբեռնել Մրցույթի կանոնները`սեղմելով դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է 2016 թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի կանոնները, այդ թվում` կարգը, բանավոր և գրավոր փուլերի կանոնները և այլն:

Դուք կարող եք ներբեռնեկ ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2016թ. Արբիտրաժային խաղ-մրցույթի ժամանակացույցը` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել ՀԱՀ Մեդիացիոն և Արբիտրաժային Կլինիկայի 2016 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի Բանավոր փուլի կանոններ` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի տիպային հայցը` սեղմելով դեղին սեղմակը: Դուք կարող եք օգտագործել տիպային նմուշը կամ ստեղծել Ձեր օրինակը` պահպանելով մրցույթի կանոններով սահմանված պահանջները:

2015 թ.-ի հունիսի 19-ին ընդունվեց «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին  Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: Օրենքը ուժի մեջ մտավ 2015 թ.-ի հուլիսի 18-ին: Օրենքում արված փոփոխությունների անգլերեն թարքմանությունը ներբեռնելու համար սեղմեք դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է արբիտրաժի հնարավոր կիրառելիության ներկայիս օրենսդրական համակարգը Հայաստանում:

Դուք կարող եք ներբեռնել ՀԱՀ Մեդիացիոն Կլինիկայի 2015 Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի արբիտրաժային որոշումը` սեղմելով դեղին սեղմակը:

Դուք կարող եք ներբեռնել Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի արբիտրաժային գործը` սեղմելով դեղին սեղմակը: 

Դուք կարող եք ներբեռնել Մրցույթի կանոնները`սեղմելով դեղին սեղմակը:

Սույն փաստաթուղթը նկարագրում է 2015 թ. Արբիտրաժ խաղ-մրցույթի կանոնները, այդ թվում` կարգը, բանավոր և գրավոր փուլերի կանոնները և այլն: